Програма

Форма за регистрация

Лични данни
Начин на плащане
По банка В брой
Данни за фактура
Адрес за кореспонденция
Желая да посетя следния уъркшоп
! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: За записан се смята този, който е получил писмено потвърждение на мейла си от организаторите. Местата за уъркшопа са ограничени. Организаторът не носи отговорност, ако поради изчерпване на местата не може да осигури достъп до събитие от съпътстващата програма на Симпозиума.

РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ГАЛА ВЕЧЕРТА

* Попълва се само ако заплащате допълнителна такса за придружител

! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Моля, коректно да изпишете имената на придружителите.
Достъпът до събитието ще бъде поименен и лица извън списъка няма да бъдат допускани. Сумата за заплатените допълнително куверти ще бъде включена в общата стойност на фактурата Ви.

Изпрати
Регистрирахте се успешно! OK